Edebiyatçilar Dernegi


İçeriğe git

Üyelik Basvuru Belgesi (Word)

Üyelik Hakkında
EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ


Üye Kayıt No:ÜYE GİRİŞ BİLDİRGESİ

T.C. Kimlik No:
Adı ve Soyadı :
Baba Adı:
Ana Adı:
Doğum Yeri ve Tarihi:
Nüfusa Bağlı Olduğu;
İl:
İlçe:
Mahalle veya Köy:
Nüfus Cüzdanı No:
Cilt No:
Sayfa No:
Kütük Sıra No:
Mesleği:
Yerleşim Yeri:
İş Adresi:
Telefon (ev ve iş):
E-posta Adresi:
Kan Grubu:

Varsa, yayınlanan üç kitabının adı ve yayın tarihi:
1- …………………………….……………………………………………………………………………..
2- …………………………….……………………………………………………………………………..
3- …………………………….……………………………………………………………………………..

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na;

Derneğinizin tüzüğünü inceledim. Tüzükte belirtilen amaçların gerçekleşmesinde katkıda bulunmak istiyorum. Dernekler Kanunu’na göre üye olmamda herhangi bir sakınca yoktur. Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve yıllık 60 TL üyelik ödentisini vermeyi taahhüt eder, aşağıda adları ve imzaları bulunan iki üyenin referansıyla üyeliğimin kabulünü dilerim.


…./ …./ 201

Adı Soyadı, İmzası
ÜYE ÜYE

Yukarıda kimliği yazılı olan …………………………………………………………………. Yürütme Kurulu’muzun …………………….. gün ve …………….. sayılı kararıyla Edebiyatçılar Derneği’ne üye kaydedilmiştir.


Genel Sekreter Genel Başkan
Lütfen iki adet fotoğrafınızı ekleyiniz. Bir defaya özgü giriş ödentisi 50 TL.'dır.

EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ

Sakarya Cad. No: 32/ 15
Yenişehir/ Ankara
P. K. 15 Yenişehir/ AnkaraArama

İçeriğe geri dön | Ana menuya dön