Edebiyatçilar Dernegi


İçeriğe git

Tanimi & Islevleri

HakkımızdaTürkiye Edebiyatçılar DerneğiTürkiye Edebiyatçılar Derneği
, düşünce ve yaratma özgürlüğünün önündeki engelleri ortadan kaldırmayı, yazarlığı ve edebi ürün vermeyi meslek edinmiş kişileri bir araya getirmeyi, aralarındaki mesleki dayanışmayı sağlanmayı amaçlayan, bu genel çerçevede çalışmalar yapan, 2 Mart 1992 tarihinde kurulmuş, genel merkezi Ankara'da olan, ulusal çapta bir yazar örgütüdür.

2011 yılı itibarıyla 50'yi aşkın ilde 1200 dolayında üyesi vardır.

Türkiye Edebiyatçılar Derneği, herhangi bir siyasal oluşama dayanmayan, yalnızca kendi üyelerinden güç alan, kendi özgün alanında etkinlik gösteren; sivil, demokratik, laik, bağımsız bir örgüttür.

Türkiye Edebiyatçılar Derneği, bugüne kadar gerçekleştirdiği işlerle, üyeleri için pek çok işlevsel sonuç elde etmiştir.
Her yıl edebiyatımıza unutulmaz katkılarda bulunmuş seçkin edebiyatçı ustalarımıza Onur Ödülü vermek; edebiyatçıların T. C. Kültür Bakanlığı'na bağlı kurumlardan indirimli yararlanmalarını sağlamak; edebiyatçılar arasında sağlıklı bir iletişimin oluşmasını sağlamak, edebiyatseverlerin ve okurların çoğalması için yayın çalışmalarında bulunmak, yeni yazarların ortaya çıkmaları için “yaratıcı yazarlık atölyeleri” kurmak, ulusal edebiyatı ülke geneline ve uluslar arası platformlara yaymak, şimdiye kadar gerçekleştirdiği çalışmalardan yalnızca birkaçıdır.

Örgüt, ülke ve dünya çapındaki edebiyatçılar için sempozyumlar düzenlemekte, bu çalışmaları kitap olarak da yayımlamaktadır. Ulusal ve uluslararası kitap fuarlarına yayınlarıyla, düzenlediği değişik kültürel-sanatsal etkinliklerle katılmaktadır. Üyeleriyle edebiyat ortamı arasında iletişimi sağlamak üzere, "Haberler" adıyla iki aylık bir bülten-dergi çıkaran Edebiyatçılar Derneği, bugüne değin 31 kitap yayımlamıştır. Üyelerinin bulunduğu 50'yi aşkın ilde türlü etkinlikler düzenleyen; Ege bölgesinde 3 köy kütüphanesinin açılışına öncülük ederek, yerel kültürün altyapısının oluşumuna destek veren; kayıtlı üye sayısı 1200’i aşan
Türkiye Edebiyatçılar Derneği, ülkemizin önde gelen yazar örgütlerinden biridir.Türkiye Edebiyatçılar Derneği,
Türkiye PEN Merkeziyle birlikte, 14 Şubat tarihinin “Dünya Öykü Günü” olarak kutlanması konusunda, UNESCO bünyesinde girişimlerde bulunmaktadır.

Düzenlediği etkinliklerden, “Ankara Öykü Günleri” 11. yılında, “İzmir Öykü Günleri” 9. yılındadır.

İl temsilcilerinin de katılımıyla oluşan 23 üyelik Genel Yönetim Kurulu, derneğin en üst yönetim organıdır. Bu organ içinden seçilen ve yedi üyeden oluşan yürütme kurulu, su isimlerden oluşmaktadır: Gökhan Cengizhan (Genel Başkan) Metin Turan (Genel Başkan Yrd.) Ayça Bilgin (Genel Sekreter) Ali Galip (Genel Sekreter Yard.) Ahmet Antmen (Genel Sekreter Yrd.) Koray Barış İncitmez (Genel Sekreter Yrd.) Murat Ümit Telör (Genel Sayman)

TÜRKİYE EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ

Adres: SAKARYA CADDESİ. NO 32 / 15 YENİŞEHİR ANKARA - TÜRKİYE

Tel.: (90) 0312 434 46 65
E-mail:
edebiyatcilardernegi@gmail.com
Web: www.edebiyatcilardernegi.orgTurkish Authors AssociationTurkish Authors Association, with its Headquarters in Ankara, is a nationwide writers organization founded on March 2, 1992 with the vision of removing the obstacles in front of the freedom of thought and creation, gathering people who acquired authorship and yielding literary products as their profession, aiming to provide professional solidarity and is working within the framework of these goals.

It has around 1200 members in over 50 cities as of 2011.

Turkish Authors Association is not grounded on any political formation. It is a civil, democratic, secular and independent organization that gets strength only from its members and operates on its own original field.

With the works it carried out up until today, Turkish Authors Association has brought about many functional results for its members.

Giving the Honorary Award every year to our outstanding men of literature who has unforgettable contributions to our literature, ensuring members’ benefiting from discounts in institutions operating under the Ministry of Culture, building a healthy communication between authors, carrying out publishing activities in order to increase the number of literature lovers and readers, establishing “creative writing workshops” for the emergence of new authors, spreading the national literature throughout the country and international platforms are some of many studies carried out by the Association.

The organization organizes symposiums for the authors national and worldwide, and also publishes these works in a book. It takes part in national and international book fairs with its publishing works and various cultural-artistic activities it organizes. Having published 31 books as of today, Authors Association issues a “Haberler” (News) named bulletin-periodical every two months for the purpose of establishing communication between its members and literary circles.

Turkish Authors Association is one of the leading writers organizations of the country, organizing various events in over 50 cities from which it has members, having been a pioneer in the opening of 3 village libraries in the Aegean region and thus contributed to the formationinfrastructurethe local culture.Turkish Authors Association, together with Turkish PEN Centre, makes a joint attempt within UNESCO on the subject of celebrating February 14 as the “World Short Story Day”.

“Ankara Short Story Days” have been celebrated for 11 years and “İzmir Short Story Days” have been celebrated for 9 years, both organized by the Association.

Having 23 members with the participation of provincial representatives, the General Board of Directors is the senior management body of the Association. The steering committee consisting of 7 members elected from the board are: Gökhan Cengizhan (Chairman), Metin Turan (Vice Chairman) Ayça Bilgin (Secretary General), Ali Galip (Assistant Secretary General), Ahmet Antmen (Assistant Secretary General) Koray Barış İncitmez (Assistant Secretary General) Murat Ümit Telör (General Treasurer)

TURKISH AUTHORS ASSOCIATION

Address: SAKARYA CADDESİ. NO: 32 / 15 YENİŞEHİR ANKARA - TURKEY

Phone: +90 312 434 46 65
E-mail:
edebiyatcilardernegi@gmail.com
Web: www.edebiyatcilardernegi.org


Arama

İçeriğe geri dön | Ana menuya dön